תמונות אחרונות

silhouette48

תוכנית מוגנות

אנימציות להורדה חינם ג'יגה אנימציות

מוגנות ולקיחת אחריות

זכותם של כל באי בית הספר להיות מוגנים ולכן חל איסור מוחלט לפגוע בגופו של האחר :

מתוך כוונה,במהלך משחק,מתוך חוסר שיקול דעת או רשלנות.

 תלמידים אשר יבחרו להשתמש באלימות פיזית, יתבקשו לשהות במהלך ההפסקה הגדולה ב"חדר הפסקה" וזאת כדי לקחת פסק זמן למחשבה על המעשה שנעשה וכתיבת הסבר לגבי האירוע בו הופעל כוח והתגלתה אלימות פיזית.

 חדר הפסקה הוא לא חדר לענישה, אלא מקום ללקיחת פסק זמן ולחשיבה על מעשה שנעשה.

תלמיד המגיע לחדר הפסקה, חייב להגיע עם הפתק הלבן שקיבל ועליו לשהות בחדר ההפסקה במהלך כל ההפסקה.

הישיבה בחדר ההפסקה ,היא על כל אירוע אלימות שנעשה. אם תלמיד יקבל מספר פתקים לבנים ביום אחד, על אירועים שונים, הוא  יגיע לחדר הפסקה על כל אירוע בנפרד ולא על כל האירועים של אותו היום.

בימים ראשון עד חמישי נמצאים תורנים חברי וועדת מוגנות בחדר הפסקה.

 מדרג תגובות להפרת החוק הבית ספרי

          הפרת החוק           התגובות
פעם ראשונה·       שהייה ב"חדר הפסקה" בזמן ההפסקה,

·       תיעוד האירוע על ידי התלמיד/ה.

·       אחרי ביצוע התגובה-שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.

·       תיעוד ותיוק בתיק מוגנות כיתתי.

פעם שנייה·       שהייה ב" חדר הפסקה" בזמן ההפסקה.

·       תיעוד האירוע על ידי התלמיד/ה.

·       שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.

·       יידוע ההורים וחתימתם על מכתב.

·       תיוק העתק המכתב ותיעוד בתיק מוגנות כיתתי.

פעם שלישית·       שהייה ב"חדר הפסקה בזמן ההפסקה.

·       תיעוד האירוע על ידי התלמיד/ה.

·       שיחת בירור ם מחנכת הכיתה.

·       הזמנת ההורים לשיחה בבית הספר עם מחנכת הכיתה.

הערה : במידה וההורים לא יגיעו לבית הספר ישלח מכתב רשום לבית התלמיד/ה.

פעם רביעית·       שהייה ב"חדר הפסקה" בזמן ההפסקה.

·       תיעוד האירוע על ידי התלמיד/ה .

·       שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.

·       השעיה מיום לימודים והכנת עבודה בנושא מוגנות.

·       הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ומנהלת בית הספר.

·       הורדת ציון בהיהגות בתעודה.

וועדת מוגנות

מורה מובילה:

חברי וועדת מוגנות:

תורנות חדר הפסקה

יום ראשון :

 יום שני :

 יום שלישי :

 יום רביעי :

 יום חמישי :

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות