חזון ביה"ס

למידה מתוך פליאה תוך פיתוח היצירתיות ורוח האדם

בית ספר בן גוריון שואף להוביל למידה המעוררת סקרנות, עניין ופליאה, תוך שימוש בכלים המותאמים למאה ה-21 המפתחים יצירתיות, חשיבה מסדר גבוה ומעצימים את רוח האדם.

אנו חותרים להוביל את כל תלמידנו למימוש עצמי תוך הגדלת הנתח של למידה חווייתית, רב חושית ומעמיקה בה התלמיד מעורב באופן פעיל ויוצר.

"בכל דבר בטבע יש משהו מן המופלא" (אריסטו)

אנו מאמינים, בשילוב הטבע והסביבה בלמידה היומיומית, תוך שילוב חקר ולמידה פעילה.

פרפ' עפרה מייזלס טוענת "בחווית הטבע ההבדל בין אובייקט לסובייקט נמוגוישנה תחושה של שלמות ואינסופיות והכרת תודה עמוקה". השהייה בטבע מחברת ילדים ומבוגרים כאחד אל עצמם ואל העולם שבו הם חיים, היא מאפשרת רגעי שקט בהם ניתן לחשוב בצלילות ויוצרת חוויות רוחניות.

מטרתנו הינה לאפשר ביטוי עצמי של כל ילד בתחומים מגוונים על מנת שיגלה את תחומי החוזק שלו ויחווה סיפוק וגאווה מהצלחותיו שיובילו אותו להצלחות גם בתחומים בהם הוא מתקשה יותר.

בית הספר שם לעצמו כעמוד ענן את חשיבות הקשרים והיחסים של כל קהיליית בית הספר: קשרים בין מוריםתלמידים, הורים מורים, קהילההנהלה וכן קשרי חוץ עם קהילות נוספות בארץ ובחו"ל. כל אלה הם אבני יסוד של בית הספר ומתווים את פעילותו.

אנו בבית ספר בן גוריון רואים את הילד כשלם, כחלק מהמשפחה, כחלק מהקהילה וכאדם בעל תכונות ותפקודים יחודיים שיש לפתחם, לעודדם ולהעצימם על מנת להפיק את מלא הפוטנציאל הטמון בכל ילד מבחינה לימודית, תפקודית ורוחנית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת