תכנית השילוב

התמיכה מתוכנית השילוב ניתנת לתלמידים ליקויי למידה, הלומדים בחינוך הרגיל, ומגלים קשיים ברכישת מיומנויות אקדמאיות, כגון: קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחשבון.
התמיכה ניתנת על ידי מורת חינוך מיוחד, המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה מגוונות ומותאמת לצורכי התלמיד.
התמיכה כוללת הוראה מתקנת, על פי תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) שנבנית לכל תלמיד. מטרתה של התוכנית הינה: לתאר את מוקדי הכוח והחוזק של התלמיד, לאתר מוקדים לחיזוק , להציב מטרות ודרכי פעולה ולתכנן תהליכי בדיקה ומעקב- לצורך הערכת תהליך הלמידה במהלכו ובסיומו.
התמיכה מתוכנית השילוב יעילה ואפקטיבית באופן מיטבי כאשר:

  1. ישנו שיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים הקשורים לתלמיד: הנהלה, מורת השילוב, מחנכות, מורים מקצועיים, צוות טיפולי והורים.
  2. הסביבה הלימודית מאורגנת בהתאם לצרכי התלמיד.
  3. חומרי למידה, ההוראה וההיבחנות מותאמים לצורכי התלמיד.

הלמידה בשעות השילוב מתאפיינת ב:

  1. למידה אינדיווידואלית או בקבוצות קטנות.
  2. למידה על פי רמתו ויכולותיו של התלמיד.
  3. זימון חוויות של הצלחה ועידוד המסוגלות העצמית והדימוי העצמי, המגבירים את המוטיבציה ללמידה.
  4. דרכי הוראה מגוונות המעוררות עניין, סקרנות ומפתחות חשיבה מסדר גבוה.
הגדרות כלליות כניסה למערכת