בית הספר בן גוריון

דעת מתוך כפיה, אין לה קיום בנשמה.

    אפלטון –

בית ספר בן גוריון מונה כ 200 תלמידים, המחולקים על פי שכבות הגיל ל6 כיתות תקניות
ובנוסף אליהן יש שתי כיתות שאינן תקניות. סך הכל 8 כיתות. התלמידים מחולקים
בכיתות א' ב' לכיתות קטנות, כ 20 תלמידים בכל כיתה ולומדים באופן זה את כל מיומנויות היסוד.
בבית הספר צוות מורים מקצועי, איכותי ומיומן. כל המורים בצוות הינם בעלי תואר
ראשון, ומספר רב של מורים רכש את  התואר שני.

בכיתות הצעירות מצויות מורות שרכשו את מומחיותן בטיפול ולמידה של תלמידים
בגיל הרך. בכיתות הבוגרות יותר נמנות מורות איכותיות ביותר על צוות ההוראה.
בית הספר מקפיד על שמירת אוירה חיובית ונעימה בקרב כל באי בית הספר מתוך
האמונה כי "דרך ארץ קדמה לתורה".

בית הספר מאופיין ביחס חיובי של התלמידים לצוות ההוראה, לאוירת פתיחות ודיאלוג
בין התלמידים למורים, התלמידים למנהלת, המורים למנהלת ובין ההורים לכל צוות
ההוראה והצוות הכולל של בית הספר.
אנו רואים בשותפות ובהליכה המלוכדת נדבך חשוב בחינוך התלמידים ומאמינים שבית
הספר הוא ראשית לכל בית.

מקצועות הלימוד:

 בית הספר שם דגש בנוסף למקצועות החובה לתת גם את מקצועות
הרוח לתלמידים וכל התלמידים משתתפים בשיעורי מוסיקה, אומנות וטכנולוגיה. כמו כן,
מקבלים התלמידים העשרה גם בתחומי היהדות , המדעים והטבע ואסטרטגיות לפיתוח חשיבה.

בית ספר "בן גוריון" הינו בית ספר "ירוק". בית הספר קיבל בתשס"ט הסמכה להיותו
בית ספר ירוק המטפח את שמירת הסביבה בדרך פעילה על ידי התלמידים. כך למשל,
בבית הספר קיימים מיכלים שונים למחזור נייר, בקבוקים ועוד. בית הספר משתמש
בבקבוקים ובמיכלים משומשים שונים לצורך עציצים ופינות צמחים שונות.
בית הספר עובד במתמטיקה על פי שיטת סינגפור בכיתות א-ד, ובשיטת משתלם
בכיתות ה' ו'. כל המורות המלמדות מתמטיקה הינן מורות שהתמחו בתחום והתמקצעו.

בית הספר הוא בית ספר קהילתי :

 בית הספר מצוי במרכזה של שכונת רוממה הירוקה ושם לעצמו מטרה להוות מרכז לשכונה.
לפיכך, אנו מרבים בקיום פעילויות קהילתיות ומזמינים אליהם את הקהילה כולה להיות שותפה.
כך למשל, נערכה מסיבת חנוכה, הפנינג פורים, שוק איכרים בשבועות ועוד.
בבית הספר מצוי מרכז קהילתי רחב עשיר בחוגים ובפעילויות לשעות הפנאי.
כך יכולים הן תלמידי בית הספר והן תשובי הקהילה ליהנות ממגוון
חוגי ספורט, אומנות, דרמה ועוד.

בית הספר כמקדם טכנולוגיה עכשווית בזיקה למקצועות הלימוד:

בבית הספר קיימים מספר כיתות חכמות המשלבות בלמידה את המחשב באמצעות
הקניית מיומנויות ונושאים חדשים על ידי שימוש רלבנטי בכלים טכנולוגיים.

אין לתת לילד מורה האוהב את הספר ואינו אוהב את האדם.

יאנוש קורצ'אק

הגדרות כלליות כניסה למערכת