אני מאמין בית ספרי

בית הספר המשולב ע"ש דוד בן גוריון
1.
בית הספר המשולב מאמין בערכים של כבוד הדדי, סובלנות ושלום. ומחנך את תלמידיו לערכי חברה אוניברסאליים. בית הספר מפתח יחס חיובי למסורת ישראל ולערכיה.
 
2.
בית הספר חותר להקנות לתלמידיו ידע ומיומנות של לומד עצמאי ויצירתי, תוך פיתוח כישוריו הלימודיים ויכולותיו האינדיבידואליות של כל תלמיד, תוך הכרה בשונות הקוגניטיבית, החברתית והרגשית.
 
3.
בית הספר מכשיר את התלמיד הבוגר להיות מידען משתמש מושכל בטכנולוגיות השונות:מדעים, טכנולוגיה ומחשבים.
 
4.
בית הספר מעניק אקלים בטוח תוך חתירה למניעת אלימות בקרב כל באי בית הספר.
 
5.
בית הספר רואה חשיבות רבה בטיפוח עבודת צוות, משתלם בהתמדה בחידושים, בשיטות ובמיומנויות הוראה.
 
6.
כבית ספר משולב, בית הספר משלב תלמידים, הורים וקהילה בפעילויות חברתיות ולימודיות, במסגרת הפורמאלית והבלתי פורמאלית.
הגדרות כלליות כניסה למערכת