שעון צלצולים

 שעה ראשונה

 8.00-8.50  

שעה שניה

 8.50-9.40  

 הפסקת אוכל

 9.40-9.50  

 הפסקת חצר

 9.50-10.10  

 שעה שלישית

10.10-10.55 

 שעה רביעית

 10.55-11.40  

 הפסקת חצר

 11.40-12.00  

 שעה חמישית

 12.00-12.45  

שעה שישית

12.45-13.30

הפסקה

13.30-13.40

שעה שביעית

​13.40-14.25​

שעה שמינית
14.25-15.10

הגדרות כלליות כניסה למערכת