תוכנית אמירים

בבית ספרנו פועלת תכנית "אמירים", הנותנת מענה לתלמידים המצטיינים בבית הספר ופועלת לטיפוחם הן בהיבטים הקוגניטיביים והן בהיבטים החברתיים והערכיים ומקדמת תרבות של מצוינות בבית הספר. התלמידים מקבלים העשרה בתחומי המדע, האומנות וקורס בתחום חברתי- ערכי. התכנית מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.
תכנית "אמירים" כשמה כן היא, מכוונת למבט מעלה לאמירי העץ במעבה היער החינוכי. התכנית שואפת לתת מענה לבית הספר, ששם דגש על טיפוח הכישרונות ועל טיפוח התלמידים המצטיינים, והוא מבקש לעודד את תרבות המצוינות הבית ספרית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות