יוזמה חינוכית, "בן גוריון מכריזים בזאת" – תשע"ט / סמדר זליג

בחודש דצמבר הוקם מרחב לימודי: "בן גוריון מכריזים בזאת", מרחב פיזי חדש בעולמם של התלמידים, מקום שמהווה מרחב פדגוגי, רגשי וחברתי.
יצירת סביבת הלמידה, "בן גוריון מכריזים בזאת" מזמנת יצירתיות ועיסוק בחיבורים שבין חייו ודרכו של דוד בן גוריון כמנהיג המשמש דוגמא ומופת לצד עיסוק בשאלות פילוסופיות של זהות יהודית ישראלית, של התיישבות ,חלוציות, ערכי דמוקרטיה, דמות הבוגר, דמות הצבא ועוד.
דרך ההוראה במרחב מדגישה למידה מעמיקה, שיתופית, דיאלוגית יצירתית, מאתגרת, רלוונטית ומשמעותית לחיי התלמידים.
בנוסף, כמחנכים הומניסטים שאיפתנו היא ללמד את התלמיד, מהם משמעותם של חיים אנושיים מלאים וערכיים ולעורר בו את הכמיהה והרצון להגשים אידיאל זה בחייו הממשיים, ולהקנות לו את יראת הכבוד והמחויבות המוסרית כלפי ערכים ומידות שמן הראוי שינחו את כולנו כבני אדם.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות