יוזמה חינוכית

יוזמה חינוכית / בן גוריון מכריזים בזאת

סמדר זליג

ככל שהשנים חולפות כך מתעצמת דמותו של בן־גוריון.                            בן־גוריון היה המיילד של מדינת היהודים. מה שקבע היה שברגע המכריע נמצא בן־גוריון ליד ההגה והוא שהגשים את החלום הציוני. וכך אנו בית הספר בן גוריון רוצים להטמיע יוזמה זאת מהיום ולעוד שנים רבות שבהם גם הדורות הבאים ילמדו על האיש הקטן גדול הזה , דוד בן גוריון-  בוודאי כתלמידים בבית ספר על שמו. תודה רבה לתכנית יוזמו"פ בתרבות יהודית-ישראלית שמאפשרת ליזום לחלום לחשוב וליצור למידה משמעותית.

מטרת היוזמה בתחום הדעת של תרבות יהודית-ישראלית?

המטרות הן :

א. טיפוח אוריינות יהודית וישראלית.

ב. עידוד שיח מברר זהות .

ג. חשיפה לאוצרות רוח יהודיים , פריסת עולם היצירה על כל גווניו , בפיוט, במדרש, בחקר ההיסטוריה, באומנות ועוד .

ד. הובלת החינוך למקום של כולם תחת שמש נדיבת חיים ותקוה

ה. הכרת המורשת הלאומית המייחדת אותנו , שימור הנכסים ההיסטוריים המכוננים שלנו וחתירה לפיתוח החזון העולה מהם.

ז. טיפול בערכים העולים ממגילת העצמאות בהלימה לשכבות הגיל השונות.

פועלו של דוד בן-גוריון בתקופה כה מכרעת לעם ישראל תרם תרומה מרכזית להקמתה של מדינת ישראל ולעיצוב דמותה בשנותיה הראשונות. ראוי שתלמידים במערכת החינוך יכירו את הכרעותיו כמנהיג, יבחנו אותן  ויעלו את זכרו.

מגילת העצמאות, שבן-גוריון היה בין מנסחיה, קבעה שני יסודות איתנים לקיום היהודי בארץ ישראל – היהדות והדמוקרטיה מי ייתן ונדע לשמור על שני יסודות אלו גם היום.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות